Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 146054Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van groenten en fruit - parkeerterrein bij de Meerkreuk te Oude Wetering - GV 40958

Verzenddatum: 7 mei 2021

Datum: op maandag en donderdag van 07.00 uur tot 18.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.