Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 144668Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Veilingweg 43, 1633GG Avenhorn

Op 1 mei 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor plaatsen erfafscheiding/schutting op het perceel Veilingweg 43, 1633GG Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000197. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.