Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 144524Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning (regulier), Grootveld 15 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 1 mei 2021 een aanvraag hebben ontvangen om een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het verbouwen van een woonhuis, wijzigen van de gevel en aanleggen van een inrit.

Ons kenmerk: 182413

Locatie(s)

Grootveld 15

Inzage

De aanvraag ligt tijdens de vergunningprocedure ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd.