Aanwijzing parkeergelegenheden grote voertuigen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven;

 

overwegende dat het op grond van artikel 5:8 van de APV Eindhoven verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter of een breedte van meer dan 2,2 meter op de weg te parkeren elders dan op daartoe voor dit soort voertuigen door het college aangewezen parkeergelegenheden;

 

gelet op artikel 5:8 van de APV Eindhoven;

 

besluit tot het vaststellen van:

 

Aanwijzing parkeergelegenheden grote voertuigen 2021

 

Artikel 1  

Als parkeergelegenheden voor het parkeren van grote voertuigen zijn aangewezen:

 

Stadsdeel Centrum.

Wijk 11: Centrum:

115 TU-terrein: zuidelijke parallelweg Onze Lieve Vrouwestraat tussen John F. Kennedylaan en Dommel.

 

Stadsdeel Stratum.

Wijk 21: Oud Stratum:

211 Irisbuurt Gabriël Metsulaan, gedeelte gelegen tussen Lucas Gasselstraat en Kanaaldijk-Zuid;

Westelijke parallelweg Hugo van der Goeslaan tussen Dirk Boutslaan en Kanaaldijk-Zuid.

 

Stadsdeel Tongelre.

Wijk 31: De Laak:

312 Lakerlopen: Kanaaldijk-Noord;

Tenierslaan;

westelijke parallelweg Jeroen Boschlaan tussen Ruysdaelbaan en Kanaaldijk-Noord.

Met uitzondering van het straatgedeelte aan de Kanaaldijk-Noord ter hoogte van de locatie van de voedselbank.

Wijk 32: Oud-Tongelre:

322 Doornakkers-Oost: Kanaaldijk-Noord, gedeelte gelegen tussen Rogier van der Weydenstraat en Joost de Momperstraat;

Parkeerterrein bij N.C.B. (Generaal Bothastraat);

Quinten Matsyslaan, gedeelte tussen Jozef Israëlslaan en Joost de Momperstraat.

323 Muschberg,

Geestenberg: Daalakkersweg.

 

Stadsdeel Woensel-Zuid.

Wijk 41: Oud-Woensel:

414 Woenselse Watermolen: zuidelijke parallelweg Onze Lieve Vrouwestraat tussen John F. Kennedylaan en Veldm. Montgomerylaan.

 

Stadsdeel Woensel-Noord.

Wijk 51: Ontginning:

511 Driehoeksbos: Boschdijk, ventweg gelegen tussen Julierpas en Marathonloop.

516 Vlokhoven: Baltesakker, gedeelte tussen Jericholaan en zuidelijke bocht in het

Poortakker. oostelijk gelegen deel van de Baltesakker.

 

Wijk 52: Achtse Molen:

521 Kerkdorp Acht: Industrieterrein Kapelbeemd.

522 Achtse Barrier/Gunterslaer: Bedrijvenweg;

Ondernemingenweg;

Nijverheidsweg;

Industrieweg, gedeelte gelegen tussen Mensfortweg en Ondernemingenweg;

Ambachtsweg;

Tarasconweg.

 

Wijk 53: Aanschot:

531 Woenselse Heide: Vaalserbergweg, gedeelte tussen Holterberglaan en de 2e kruising met Pietersbergweg;

532 Tempel: Herentalsweg:

Grobbendonkstraat.

Wijk 54: Dommelbeemd:

545 Esp: Industrieterrein Esp.

 

Stadsdeel Strijp.

Wijk 61: Oud-Strijp:

613 Engelsbergen: Scherpakkerweg;

Oostelijke parallelweg Limburglaan tussen Engelsbergenstraat en Karel Martelweg.

 

Wijk 62: Halve Maan:

621 De Hurk: Lodewijkstraat;

Beatrixkade;

Waldeck Pyrmontstraat;

Hurksestraat, gedeelte gelegen tussen Meerenakkerweg en Beemdstraat;

Meerenakkerweg;

Rooijakkersstraat;

Dillenburgstraat, gedeelte gelegen tussen Hurksestraat en Langendijk;

Langendijk;

Hoevenweg.

622 ’t Ven: Speelheuvelweg;

Hastelweg, gedeelte gelegen tussen Beatrixkade en Botenlaan, uitgezonderd de noordelijke zijde tussen Rijstenweg en Botenlaan;

Rijstenweg, gedeelte gelegen tussen Hastelweg en Speelheuvelweg;

Sportlaan, gedeelte gelegen tussen Waldeck Pyrmontstraat en Hastelweg.

625 Zwaanstraat: Achtseweg Zuid.

 

Wijk 63: Meerhoven:

637 Flight Forum: Freddy van Riemsdijkweg;

Beatrix de Rijkweg;

Jan Olieslagerweg;

Parmentierweg;

Marinus van Meelweg;

Jan Hilgersweg;

Adraan Mulderweg.

 

Stadsdeel Gestel.

Wijk 73: Oud Kasteel:

731 Genderbeemd: Industrieterrein Croy.

 

Artikel 2  

Het Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden grotere voertuigen, vastgesteld op 9 oktober 2018 wordt ingetrokken.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing parkeergelegenheden grote voertuigen 2021.

 

 

Eindhoven, 30 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

 

 

 

,burgemeester

 

 

 

,secretaris

 

Naar boven