Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Torenstraat 14 en 16 (kad.sectie G nr 2229) , Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen (ontvangstdatum 21-12-2020, dossiernummer 202078182)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

Groningen, 12 mei 2021

Naar boven