Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 14303Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lingeplein ong. te Leerdam

De gemeente heeft op 14 januari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2020-0565 voor een omgevingsvergunning op locatie Lingeplein ong. te Leerdam te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft het bouwen van 35 woningen.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088 - 599 7053.