Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2021, 14240Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Dennenweg 5 in Zuna

Op 13 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van woonunits op locatie Dennenweg 5 in Zuna. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20210033. De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.