Aanvraag vergunning groene waterstoffabriek Vlissingen Oost (M1280)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor het in werking hebben van een groene waterstoffabriek op het industrieterrein Vlissingen-Oost op het adres kadastraal sectie/perceelnr M1280 (gedeelte van de voormalige Thermphos-locatie).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven