Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 14189Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bornsedijk (nabij huisnummer 39) in Oldenzaal

Op 8 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Bornsedijk (nabij huisnummer 39) in Oldenzaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 794-2021. De aanvraag betreft:

  • het ophogen van een weiland en het kappen en planten van bomen.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.