Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Zwaagdijk 67, Zwaagdijk-Oost week 18

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een ligboxenstal

 

met verzenddatum 29-04-2021

 

Uiterlijk op 01-06-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

Naar boven