Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 141338Beschikkingen | aanvraagCoevorden - Nieuwe Dijk ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag

 

Het betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie L, nr. 1107

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de reguliere voorbereidingsprocedure.

 

Ontvangen op 27 april 2021.

 

Zaak 31812-2021