Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 141237Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Pater van den Elsenstraat 3, 5473 VH te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 03-05-2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv pedicurepraktijk

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 12 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze