Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 14087Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de Kerkstraat 18, 6181 NP Elsloo (O2021-003\0971165115)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-003\0971165115, ingekomen op 11 januari 2021 voor het verbouwen van een woonhuis gelegen aan de Kerkstraat 18, 6181 NP Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

● Bouwen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.