Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 14069Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur; Nieuwstraat 12, 8061 GR te Hasselt

13 januari 2021

Nieuwstraat 12, 8061 GR te Hasselt: voor het bouwen van een schuur

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.