Aanvraag vergunning glazen overkapping patio kadastraal perceelnummer R4111 Kanaalstraat 39A

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor een glazen overkapping op patio kadastraal perceelnummer R4111 op het adres Kanaalstraat 39A in Oost-Souburg.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven