Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2021, 140080Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Burlatstraat 16, 1461HC, De Drie Merenweg 20, 1461HA Zuidoostbeemster

De gemeente heeft op 3 mei 2021 besloten de omgevingsvergunning voor Burlatstraat 16, 1461HC, De Drie Merenweg 20, 1461HA Zuidoostbeemster te verlenen . Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het plaatsen van een kozijn in de zijgevel van de woning

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 4 mei 2021 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.