Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch, een opstelling droge koelers Paleis van Justitie, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

 

Adres of locatie: Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch

Omschrijving: een opstelling droge koelers Paleis van Justitie

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)

Kenmerknummer: WB00057729

Uiterste beslisdatum: 7 juni 2021

 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

 

Naar boven