Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 13922Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Den Bloeyenden Wijngaerdt 2 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-079093

Gemeente Amstelveen heeft op 13 januari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het herbouwen van het gymlokaal van SBO De Bloeiwijzer te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Den Bloeyenden Wijngaerdt 2 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.