Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 139056Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - Online Forum Ruimte op donderdag 20 mei 2021

Agenda voor de forumvergadering op: donderdag 20 mei 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten 1 t/m 5 zijn gezamenlijk met het forum Samenleving

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Vragenronde

5. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

6. Vaststelling bestemmingsplan Plagweg 16

7. Vaststelling bestemmingsplan Coldenhovenseweg

8. Sluiting