Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 139038Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - Online Forum Bestuur/Samenleving/Financiën op donderdag 20 mei 2021

Agenda voor de forumvergadering

op: donderdag 20 mei 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten 1 t/m 5 zijn gezamenlijk met het forum Ruimte

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Vragenronde

5. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen

6. Besluiten m.b.t. Beschermd Thuis

7. Gemeentelijke investeringskredieten beschikbaar houden

8. Jaarrekening 2020 OVIJ en Programmabegroting 2022

9. Sluiting