Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris

 

Burgemeester en wethouders van Bernheze,

Gelet op de (Aanpassingswet) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren,

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om de loco-gemeentesecretaris aan te wijzen op grond van artikel 106 Gemeentewet;

 

 

Besluiten: 

Mevrouw H. Steneker, domeinmanager Interne Dienstverlener aan te wijzen als loco-gemeentesecretaris van de gemeente Bernheze.

 

Deze aanwijzing gaat in op 15 april 2021.

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze.

  •  

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Bernheze

d.d. 13 april 2021.

 

Secretaris, Burgemeester,

 

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

 

Naar boven