Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 139003Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, markt in Berg en Terblijt

Op 23 maart 2021 is een aanvraag ontvangen voor een standplaatsvergunningvoor de locatie markt in Berg en Terblijt. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OMV-2021-0084 en DMS nummer OMV-2021-0084. De aanvraag betreft een verzoek tot het innemen van een standplaats voor het verkopen van ijs, vers fruit, gebak en drinken.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.