Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 13899Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 20 6129 CS te Urmond (O2021-004\0971165168)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-004\0971165168, ingekomen op 12 januari 2021 voor het kappen van een plataan gelegen aan Kloosterstraat 20 6129 CS te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Kappen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.