Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 138961Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit locoburgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

 

 

overwegende dat:

 

 

op 2 februari 2021 de heer P.A.M. van Boekel per direct ontslag heeft genomen als wethouder van de gemeente Bernheze;

 

op 4 maart 2021 door de raad van gemeente Bernheze als wethouder is benoemd de heer P.H.F.M. van Dieperbeek;

 

als gevolg hiervan het noodzakelijk is om de vervanging van de burgemeester opnieuw te regelen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 77 van de Gemeentewet;

besluit:

 

 

 

 

 

De volgende wethouders in de volgende volgorde aan te wijzen als locoburgemeester:

a. eerste locoburgemeester: M.A.W.J.M. Wijdeven;

b. tweede locoburgemeester: R.E.S. van Moorselaar;

c. derde locoburgemeester: P.H.F.M. van Dieperbeek.

 

Eerdere besluiten tot aanwijzing van de locoburgemeester in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 4 maart 2021.

 

 

Aldus besloten op 20 april 2021,

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

Secretaris Burgemeester