Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 138684Overige besluiten van algemene strekkingBesluit Tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul

 

Gelet op het bepaalde in artikel 31a van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV en;

 

Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht Heuvelland 2016 e.v.

 

Besluit:

 

  •  

  • 1.

    Het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht Heuvelland 2016 e.v. van overeenkomstige toepassing verklaren voor personen jonger dan 27 jaar als bedoeld in artikel 31a, eerste lid van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV, dit onder voorbehoud van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.

  • 2.

    Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 november 2020 en vervalt met ingang van 1 juli 2021 dan wel op een ander bij koninklijk besluit bepaald tijdstip als bedoeld in artikel 31a, tweede lid van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.

 

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul in de collegevergadering van 02-02-2021.

mr. G.S. Reehuis dr. J.J. Schrijen

de secretaris de burgemeester