Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2021, 138007Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Eemweg 86, 3755 LD, het plaatsen van een geluidsscherm

1. · Eemweg 86, 3755 LD, het plaatsen van een geluidsscherm, ingekomen 28 april 2021.

 

Inzage:

 • 1.

  De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes.

 • 2.

  Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

 • 3.

  De agenda voor de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit staat op www.mooisticht.nl

   

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken (telefoonnummer 14 035).