Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 137902Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Sirtemalaan 20, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het plaatsen van een dakkapel (zaaknr.: Z/21/279168)

Locatie: Sirtemalaan 20, 5361 JZ Grave

Datum ontvangen: 29 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277