Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2021, 13742Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Loomsweg 1 in Hoge Hexel

De gemeente heeft op 13 januari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag Omgevingsvergunning voor het vernieuwen/herbouwen van de wagenberging op locatie Loomsweg 1 in Hoge Hexel te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20201399.