Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2021, 13738Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Ypeloweg 25 in Enter

De gemeente heeft op 13 januari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende bedrijfswoning met inwoning op locatie Ypeloweg 25 in Enter te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20201310.