Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 137236Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Hoofdweg 2, 3842GZ Harderwijk

De gemeente heeft op 29 april 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000141 voor vrijstelling voor catering activiteiten voor een periode van 8 weken op locatie Hoofdweg 2, 3842GZ Harderwijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie.

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harderwijk, per adres naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890AA Zeewolde. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1 mei 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911

Voorlopige voorziening

Het indienenvan een bezwaarschrift maakt het besluit niet ongedaan. Het besluit wordt dus op het gebruikelijke tijdstip van kracht. Wilt u toch uitstel van dat tijdstip, dan moet u hiervooreen apart schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030,6800 EM Arnhem. Op de website www.rechtspraak.nl leest u hierover meer.