Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 137111Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meerstraat 42a, 5473 VX te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 26-04-2021

 

Het oprichten van een multifunctioneel gebouw ( wijziging op eerder verleende vergunning )

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 5 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze