Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 137104Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Raadhuisplein 7, 5388 GM te Nistelrode

Datum ontvangst: 26-04-2021

 

Het verbouwen van een verdieping naar appartement

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 5 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze