Besluitenlijst college 26 april 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 26 april 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Begroting en jaarrekening OMWB

Het college heeft kennis genomen van de concept begroting 2022 en jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en legt deze voor aan de raad.

 

Staalbergven seizoen 2021

Het college heeft de tarieven en openingstijden voor het seizoen Staalbergven 2021 vastgesteld.

 

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid voor reinigen en inspecteren riolering 2021

Het college heeft besloten om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door verstrekking van een opdracht voor het reinigen en inspecteren van riolering in 2021 in het verlengde van de voorheen geldende aanbesteding.

 

Startnotitie implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het college heeft ingestemd met de startnotitie implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief

 

Compensatieregeling huur sportverenigingen Q4 2020

Het college heeft besloten om een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q4 2020” (TVS2) in te dienen voor 4 mei 2021. In dit verband wordt de huur van de gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2020 kwijtgescholden. De verenigingen worden hierover geïnformeerd.

 

Beantwoording aanvullende artikel 34 vragen PRO huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft besloten om de aanvullende vragen van PRO met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten op de Heukelomseweg 26 - 30 te Heukelom met de bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Art 34 onderhoudsniveau openbare ruimte Moergestel

Het college heeft besloten de vragen van Algemeen Belang met betrekking tot het algemeen onderhoudsniveau van de openbare ruimte in Moergestel met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Verlagen aantal openbare parkeerplaatsen Tiliander

Het college heeft ingestemd met het verzoek om het aantal openbare parkeerplaatsen in de parkeergarage onder Cultuurcentrum Tiliander tijdens werkdagen en kantooruren te verlagen van 63 naar 40 parkeerplaatsen.

 

Naar boven