Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Lodewijklaan 10, 8064 AW te Zwartsluis

29 april 2021

Graaf Lodewijklaan 10, 8064 AW te Zwartsluis: voor het uitbreiden van de woning

De aanvraag is op afspraak in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.

Naar boven