Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 135776Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding, Hoofdstraat 34, 1611AJ Bovenkarspel

Op 16 april 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Hoofdstraat 34, 1611AJ Bovenkarspel. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000208. De melding betreft:

  • oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieuinrichting

  • bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.