Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 135445Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Knardijk West 10, 3841LA Harderwijk

Op 28 april 2021 is een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van reclame Knardijk West 10 (Dirk v.d. Broek), 3841LA Harderwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000180. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911.