Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 135373Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Pendersstraat 50 Klimmen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Pendersstraat 50 te Klimmen, voor het uitbreiden en verduurzamen van de woning, zaaknummer 185212

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.