Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 13520Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - Amsteldijk Zuid t.h.v. nr. 24 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-069992

Gemeente Amstelveen heeft op 13 januari 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een aanlegsteiger. De locatie is Amsteldijk Zuid t.h.v. nr. 24 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld wegens het ontbreken van benodigde gegevens.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 13 januari 2021en bedraagt 6 weken.