Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 135194Beschikkingen | afhandelingBesluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat tot aansluiting Heikantstraat te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van riolerings- en graafwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie Traverse Zuid is verleend.

Ons kenmerk: 166176

Locatie(s)

Wollenbergstraat tot aansluiting Heikantstraat

Verzenddatum besluit

28 april 2021

Bezwaarmogelijkheid

De beschikking ligt in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre, ter inzage. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in 's- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.