Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 134888Beschikkingen | afhandelingBesluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 1 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de bestemming ten behoeve van het gebruik van gronden en bouwwerk voor opslag is verleend, het handelen in strijd met de bestemming ten behoeve van het uitbreiden van het uitvaartcentrum ten behoeve van een ceremonieruimte is geweigerd.

Ons kenmerk: 129184

Locatie(s)

Dennelaan 1

Verzenddatum besluit

21 april 2021

Bezwaarmogelijkheid

De beschikking ligt in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre, ter inzage. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in 's- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.