Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 134872Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Velddreef 11 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 23 april 2021 een aanvraag hebben ontvangen om een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Ons kenmerk: 180927

Locatie(s)

Velddreef 11

Inzage

De aanvraag ligt gedurende de vergunningprocedure ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen op deze aanvraag. Het indienen van een zienswijze is pas mogelijk indien er sprake is van een ontwerp. Dit ontwerp wordt nog gepubliceerd.