Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 134809Beschikkingen | aanvraag



Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4c te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 21 april 2021 een aanvraag hebben ontvangen om een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het wijzigen van de kelder en situering ten opzichte van de eerder verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis op Landgoed Eeckenrhoode.

Ons kenmerk: 180531

Locatie(s)

Achtereindsestraat 4c

Inzage

De aanvraag ligt tijdens de vergunningprocedure ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd.