Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 13466Beschikkingen | aanvraagErm - Dalerstraat 39: voor het kappen van 2 lindes (aanvraag)

Omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de reguliere voorbereidingsprocedure.

 

Ontvangen op 13 januari 2021.

 

Zaak 5083-2021