Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 134543Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlening geluidsontheffing - mogen streamen van een Bevrijdingsdag evenement (zonder publiek) - St. Elisabethstraat 10a, Grave

Geluidsontheffing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de A.P.V. door de gemeente Grave een geluidsontheffing is verleend.

Voor : het mogen streamen van een Bevrijdingsdag evenement

(zonder publiek)

Locatie : St. Elisabethstraat 10a te Grave (5361 HK)

De Hampoort – bordes Viseo-zijde

Datum : 5 mei 2021 van 17.30 uur tot 23.00 uur

Datum verzending : 28 april 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch