Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2021, 134187Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Heer van Rodestraat ongenummerd (openbare ruimte nabij huisnummer 50) in Mierlo

Locatie: Heer van Rodestraat ongenummerd (openbare ruimte nabij huisnummer 50) in Mierlo

Besluitstatus: Verleend

Omschrijving: het rooien van kastanje in verband met kastanjebloedingsziekte en zwamaantasting

Onderdelen:

  • Kap

Zaaknummer: 20210165

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 29 april 2021 en bedraagt 6 weken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.