Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 133998Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, De Walvisch ongenummerd, het bouwen van 14 Small Houses

Wij hebben voor de op 10 december 2020 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 14 Small Houses op locatie De Walvisch ongenummerd de beslistermijn verlengd tot 13 mei 2021. De aanvraag heeft dossiernummer: 20Z0002915.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 5 mei 2021 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.