Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2021, 133544Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning diverse locaties in de binnenstad

Op 14 april 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een integrale evenementenvergunning : het organiseren van de Munsterland Giro op 3 oktober 2021, op locatie diverse locaties in de binnenstad. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-2021-2156. De aanvraag betreft:

  • Evenement

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.