Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 133530Beschikkingen | afhandeling



Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Wikselaarseweg 2 Voorthuizen, verbreden inrit en parkeerruimte

 

Zaaknummer 2021W0607

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.