Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 133362Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Koperweg 5 Zwartebroek, bouwen woning

 

Zaaknummer 2021W1073

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.