Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 133324Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Handellaan 11 Voorthuizen, realiseren B&B

 

Zaaknummer 2021W1126

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.